آخرین هفته ای که امید تشکیل قلب جنین است هفته چندم است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آخرین هفته ای که امید تشکیل قلب جنین است هفته چندم است

عکس, آخرین هفته ای که امید تشکیل قلب جنین است هفته چندم است

یکی از پر استرس ترین مراحل بارداری برای مادران تشکیل قلب جنین است . تا هفته چندم میتوانیم امید داشته باشیم که قلب جنین ما تشکیل می شود ؟ درواقع اولین قدمهای تشکیل قلب جنین در هفته چهارم است . در هفته چهارم اولین سلول های قلبی تشکیل شده و شروع به تپش می کند اما باتوجه به کوچک بودن آنها، نمی توانید صدای تپش قلب را بشنوید.در هفته هشتم می توانید به سونوگرافی رفته و صدای قلب فرشته کوچکتان را بشنوید. حتی می توانید آن را ضبط کرده و هرزمان که دوست داشتید گوش دهید.وقتی میپرسید که قلب جنین در هفته چندم تشکیل میشود، باید به طور خلاصه بگوییم که گره قلبی در هفته ششم بارداری شروع به تپش می کند اما شما صدای آن را در هفته هشتم بارداری خواهید شنید. اما اگر هفته ی هشتم قلب جنین تشکیل نشد باید نا امید شویم ؟ خیر هرگز ممکن است در مواردی محدود قلب جنین تا هفته ی یازدهم هم تشکیل شود پس در صورتی که مشکل خاصی ندارین برای سقط جنین سریع اقدام نکرده و سه هفته ی دیگر منتظر بمانید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر