آدرس سامانه حمایت و شماره تماس اعتراض دهک بندی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آدرس سامانه حمایت و شماره تماس اعتراض دهک بندی

عکس, آدرس سامانه حمایت و شماره تماس اعتراض دهک بندی

اگر شما ثروتمند نیستید و یارانه شما به اشتباه یا نا حق قطع شده است برای اعتراض می توانید با شماره های زیر تماس گرفته یا به نشانی اینترنتی زیر(سامانه حمایت) مراجعه کنید :

دقت داشته باشید که در مرحله اول شما فقط باید در سامانه حمایت ثبت نام کنید تا مراحل بعدی با جزییات اطلاع رسانی شود. ثبت نام در سامانه به معنای ثبت اعتراض است.

شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹

شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه حمایت به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر