آدرس سایت اعتراض به عدم دریافت یارانه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آدرس سایت اعتراض به عدم دریافت یارانه

عکس, آدرس سایت اعتراض به عدم دریافت یارانه

برای اعتراض به عدم دریافت یارانه وارد سایت زیر شوید :

سامانه https://hemayat.mcls.gov.ir

یارانه کمک معیشتی برای حمایت از مردم است و بعداً به کالابرگ تبدیل می‌شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر