آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر

دریاچه زیبای آویدر که هرگز نباید لذت دیدن آن را از دست دهید در  سی کیلومتری شرق نوشهر و در نزدیکی پارک جنگلی سیسنگان در  مازندران قرار گرفته است.از نوشهر به سمت نور که حرکت کنید، زمانی که از پارک جنگلی سیسنگان حدود ۱۰ کیلومتر دور شدید و به روستایی به نام صلاح الدین کلا نزدیک می شوید و تابلویی در همان مسیر که عنوان سد خاکی در آن نوشته شده است را خواهید دید پس با این تابلو راه خودرابه سمت جنوب و با راهنمایی همان تابلو تغییر دهید، بعد از ۵ کیلومتر که از روستا های صلاح الدین کلای سفید، اولیا و ملاکلا رد شدید دریاچه آویدر در پیش چشمان شما خواهد بود.این دریاچه دارای نواحی هموار در بخش های جنگلی برای نشتن و برپا کردن یک پیک نیک خانوادگی یا دوستانه می باشد.

عکس, آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر عکس, آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر عکس, آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر عکس, آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر عکس, آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر عکس, آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر عکس, آدرس و عکسهای زیبای دریاچه آویدر

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر