محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » سلامت » آزمایش پی سی آر چگونه کرونا را تشخیص می دهد توضیح به زبان ساده

آزمایش پی سی آر چگونه کرونا را تشخیص می دهد توضیح به زبان ساده

سلامت | ۶ بازدید

عکس, آزمایش پی سی آر چگونه کرونا را تشخیص می دهد توضیح به زبان ساده

آزمایش پی سی آر در حال حاضر یکی از معتبر ترین آزمایش ها برای تشخیص بیماری کرونا است . شاید برای شما جالب باشد که بدانید این کیتها چگونه بیماری را تشخیص می دهند ؟

یک ویروس به دلیل نوع ساختارش برای رشد و تکثیر به یک سلول میزبان نیاز دارد. وقتی یک ویروس به سلول زنده حمله می‌کند بخش ژنتیکی خودش را که یک ریبونوکئیک اسید یا RNA است به داخل سلول می‌فرستد و با کمک عوامل زیستی و آنزیم پلیمراز درون آن سلول، ماده‌ی ژنتیکی خودش را تکثیر می‌کند. به این صورت که تعداد زیادی کپی از زنجیره‌های پلیمری RNA آن ویروس در داخل سلولِ مورد تهاجم ساخته می‌شود.رایجترین تستی که برای تشخیص کرونا از افراد گرفته می‌شود مبتنی بر تقویت واکنش و عملکرد زنجیره‌سازی آنزیم پلیمراز «(polymerase chain reaction (PCR» -همان آنزیمی که تشکیل پلیمر‌های خاص مثل DNA و RNA را در درون سلول زنده انجام می‌دهد- است. به این ترتیب که مقدار رونوشت‌های موجود از ریبو نوکلئیک اسید  یا RNA ویروس در درون سلول اندازه‌گیری می‌شود و اگر مقدار آن از حد مشخصی بیشتر باشد نتیجه‌ی تست مثبت شده و ابتلای فرد به کرونا تأیید می‌شود.کیت تشخیص کرونا فقط مقدار بالای RNA ویروسی را می‌تواند تشخیص بدهد؛ پس در حالی که ممکن است مقدار ریبونوکلئیک اسید ویروسی در سلول اندک و غیر قابل تشخیص با کیت آزمایشی باشد، اما همین مقدار کم هم می‌تواند باعث ایجاد عفونت بشود؛ بنابراین حتی اگر مقدار رونوشت‌های موجود از RNA ویروسی بسیار کمتر از حد تشخیص باشد باید نتیجه‌ی تست را به صورت تصنعی مثبت در نظر گرفت.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید سلامت

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰