آموزش انجام درست کیک بک پا و حالت سر در این تمرین

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش انجام درست کیک بک پا و حالت سر در این تمرین

عکس, آموزش انجام درست کیک بک پا و حالت سر در این تمرین عکس, آموزش انجام درست کیک بک پا و حالت سر در این تمرین

کیک بک یک حرکت بسیار معروف بدنسازی است که عضلات باسن را در گیر می کند . روش انجام آن بسیار مهم است و اینکه شما باید سر خود را در موقعیتی درستی نگه دارید. سر باید به سمت جلو و زاویه بین ماهیچه ساق و پشت پا باید نود درجه باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.بر روی مَت زانو زده، بدن خود را در فرم مناسب برای انجام حرکت شنا روی زانو قرار داده و دست ها را به اندازه سرشانه ها از هم باز کنید. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) و حفظ زاویه نود درجه، پای خود را تا جایی که ماهیچه پشت پا با کمر در یک راستا قرار بگیرند بالا ببرید .ماهیچه های باسن را در طول انجام این حرکت منقبض کرده و در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کنید. در پایان بازه حرکت، کف پا و ران باید با زمین موازی و ساق باید عمود باشد.همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به نقطه شروع باز گردید سپس این حرکت را با پای دیگر انجام دهید. تا پایان تعداد تکرارها این حرکت را با هر پا انجام دهید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر