آموزش بافت کلاه مدل پیچ برای مبتدی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش بافت کلاه مدل پیچ برای مبتدی

عکس, آموزش بافت کلاه مدل پیچ برای مبتدی

اگر میخواهید یک کلاه شیک با طرح پیچ که این روزها بسیار مد است ببافید با این آموزش همراه شوید. برای شروع آموزش بافت کلاه پیچ، ابتدا باید دور سر را اندازه‌گیری کنید به این صورت که متر را دور سر قرار دهید. در نظر داشته باشید از اندازه مورد نظر ۲ الی ۵ سانتی متر کم کنید که بافت روی سر شل نایستد.

عکس, آموزش بافت کلاه مدل پیچ برای مبتدی

پس از اینکه اندازه دور سر را گرفتید با همان میل بافتنی و کاموا حدود ۱۰ دانه سر بیاندازید و چند رج ببافید. بدون اینکه بافت شما کشیده یا جمع باشد آن را اندازه بگیرید و یادداشت نمایید و در فرمول زیر قرار دهید.حال که تعداد دانه هایی که باید سر انداخته شود را مشخص نمودیم شروع به بافت کلاه میکنیم.حدود ۵ الی ۷ سانتی متر کشبافت میبافیم به این صورت که دانه اول میل را نمی بافیم، یک دانه از رو و یک دانه از زیر رج تا انتهای رج، رج برگشت هر دانه را به همان صورتی که هست میبافیم. میتوانید دو دانه از زیر و دو دانه از رو هم کشبافت را ببافید.اگر بخواهیم لبه کلاه حالت برگردان داشته باشد، باید ارتفاع کشبافت را دو برابر کنیم. پس از کشبافت میتوانید از هر مدلی برای طرح انداختن برای کلاه استفاده کنید.

عکس, آموزش بافت کلاه مدل پیچ برای مبتدی عکس, آموزش بافت کلاه مدل پیچ برای مبتدی

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر