آموزش تصویری ورزش های ساده درمان کننده بواسیر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش تصویری ورزش های ساده درمان کننده بواسیر

*پیچش بدن در حالت خوابیدن طاق باز : روی زمین دراز بکشید. پاها را از زانو خم کنید.زانو ها را به سمت چپ بچرخانید. بالاتنه باید صاف روی زمین قرار گرفته باشد.سپس حرکت را برای سمت دیگر تکرار کنید. مانند تصویر زیر

عکس, آموزش تصویری ورزش های ساده درمان کننده بواسیر

*پیچش هلالی: صاف بایستید. پای راستتان را جلو برده و از خم کنید. روی پای جلو بنشینید. پای پشتی کاملاً صاف باشد.
کف هر دو دستتان را به هم بچسبانید. سمت پایی که از زانو خم است بچرخید. آرنج دستتان را روی زانو قرار دهید تا تعادل تان حفظ شود.۱۰ نفس عمیق بکشید.حرکت را برای سمت دیگر نیز انجام دهید. مانند تصویر زیر

عکس, آموزش تصویری ورزش های ساده درمان کننده بواسیر

*حرکت V وارونه: کف دست ها و پاهایتان را با زاویه ی ۹۰ درجه روی زمین قرار دهید.پاهایتان را به اندازه ی عرض شانه ها باز کنید.پاشنه پا را از روی زمین جدا کنید.به بدنتان فرم حالت v وارونه بدهید.کمی زانوهایتان را خم کنید و ۱۰ نفس عمیق بکشید.مانند تصویر زیر

عکس, آموزش تصویری ورزش های ساده درمان کننده بواسیر

نشست پیچ:روی زمین بنشینید و پاهایتان را دراز کنید.پای چپ تان را خم کرده و کف پای چپ را نزدیک باسن روی زمین قرار دهید.آرنج دست راست تان را کنار زانوی پای چپ تان قرار داده و به سمت شانه ی سمت چپ برگردید.نفس عمیق بکشید.
چرخش و کشش بدن را برای سمت دیگر بدن نیز انجام دهید. مانند تصویر زیر

عکس, آموزش تصویری ورزش های ساده درمان کننده بواسیر

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر