آموزش تصویری و دقیق تمرین حرکت بازگشتی با دمبل

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش تصویری و دقیق تمرین حرکت بازگشتی با دمبل

عکس, آموزش تصویری و دقیق تمرین حرکت بازگشتی با دمبل

با دستها به دو دمبل که روی سطح زمین قرار داده اید تکیه کنید، دست ها کاملا به عرض شانه از هم باز باشد ، بدن را هم کاملا صاف نگه دارید. برای اینکه بدن در موقعیت ثابت قرار بگیرد پاها را از هم باز نگه دارید (A). ستون فقرات را آزاد نگه دارید، دمبل را بدون اینکه باسن حرکت کند، به سمت پهلوی خود بکشید (B). دوباره دمبل را سر جای خود روی زمین گذاشته و با دمبل دیگر این حرکت را انجام دهید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر