آموزش تمرین شافل در خانه برای بزرگ کردن ران ها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش تمرین شافل در خانه برای بزرگ کردن ران ها

عکس, آموزش تمرین شافل در خانه برای بزرگ کردن ران ها

تمرین شافل یک تمرین بسیار قدرتمند بدنسازی برای تقویت و حجم دهی به عضله ران پا است که شما برای انجام آن ، در حالی که پای چپ شما در وسط جعبه قرار گرفته در یک سمت آن بایستید. از جای خود پریده و پای سمت چپ را روی زمین و پای دیگر را روی جعبه قرار دهید.برای انجام بهتر حرکت ، دست ها را حرکت دهید.تا جایی که می توانید به جابه جا شدن روی جعبه ادامه دهید.

فواید تمرین شافل :

با اجرای این تمرین عضلات ران پا ، همسترینگ ، ابداکتور ران و ماهیچه سرین را تقویت می کنید
برای تمرینات هوازی یا کاهش چربی می توان آن را با شدت بالا انجام داد
چالش جدی تمرینات کاردیو و کالری سوز محسوب می شود
با هر سطح مرتفع همچون نیمکت قابل اجراست

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر