یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

آموزش دامن تمام کلوش به همراه الگو

عکس, آموزش دامن تمام کلوش به همراه الگو

الگوی دامن بسیار زیبای تمام کلوش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

عکس, آموزش دامن تمام کلوش به همراه الگو

خیلی خوب قدم اول برای دوختن دامن تمام کلوش اندازه گیری پارچه است. برای حساب کردن مقدار پارچه‌ای که نیاز دارید، دور ریز را با قد دامن حساب می‌کنیم و متراژ پارچه را به دست می‌آوریم. برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه نمایید، فرض کنید قد دامن ۶۰ و اندازه دور کمر ۶۶ باشد. یک سوم اندازه دور کمر را به دست آورد و حاصل را منهای ۲ کنید، عدد نهایی ۲۰ خواهد شد. سپس قد دامن را با آن جمع کنید، عدد نهایی ۸۰ خواهد شد.
عدد به دست آمده را دو برابر کنید، پس ۱۶۰ سانتیمتر برای دوخت دامن نیم کلوش پارچه نیاز دارید. اگر دامن تمام کلوش باشد ۸۰ را ۴ برابر کنید و اگر یک کلوش باشد آن را یک برابر کنید.

یک ششم مهنای یک دور کمر را محاسبه کنید. پارچه را دولا کرده و از گوشه پارچه متر را قرار دهید و به صورت نیم دایره پیش بروید و علامت بزنید. برای صرفه جویی در پارچه بهتر است، دامن از پهلو درز بخورد و زیپ در این قسمت دوخته شود.پس از اینکه پارچه را برش زدید، مانند تصویر زیر خواهد شد. برای خوش فرم شدن گردی پایین دامن از گوشه بالایی متر را گذاشته و قد دامن را علامت می‌زنیم، فراموش نکنید مقدار دورریز را به قد دامن اضافه کنید.

عکس, آموزش دامن تمام کلوش به همراه الگو

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر