یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

آموزش دامن کلوش نامتقارن با الگوی دقیق

عکس, آموزش دامن کلوش نامتقارن با الگوی دقیق

دامن کلوش نامتقارن بیشتر برای مجالیس دوخته می شود و حالت مجلسی دارد . چه چیزی بهتر از اینکه یک دامن کلوش مجلسی برای خود بدوزید ؟ الگوی زیر را برای خود رسم کنید:

عکس, آموزش دامن کلوش نامتقارن با الگوی دقیق

ما بقی آموزش شبیه دامن تمام کلوش است که با کلیک روی لینک زیر می توانید از این آموزش استفاده کنید.

دامن تمام کلوش کلیک کنید

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر