محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » آموزش درست بال چینی مرغ مینا برای رهایی او از قفس

آموزش درست بال چینی مرغ مینا برای رهایی او از قفس

آموزشی | ۱۷ بازدید

عکس, آموزش درست بال چینی مرغ مینا برای رهایی او از قفس

چیدن بال پرندگان از فرار آنها جلوگیری می کند. اگر شما قادر به رها کردن پرنده در محیطی خارج از قفس هستید، برای مثال دوست دارید ساعاتی از روز آن را از قفس خارج کنید تا رها باشد، الزاما باید شاه پرهای آن را کوتاه کنید تا آزادی اش در خانه به فرار منجر نشود.دو روش اصلی پرکنی مرغ مینا
برای پرکنی مرغ مینا دو روش اصلی وجود دارد که باید آنها را به صورت دقیق انجام دهید تا با مشکل رو به رو نشوید. این دو روش عبارتند از:

روش اول:
در این روش می توان تنها شاه پرهای یک بال را چید. البته باید به این نکته هم توجه کرد که آنها حکم چوب کمکی در زیر بغل این نوع پرنده را دارند، به این دلیل نباید شاه پرها را زیاد کوتاه نمود.علاوه بر آن باید به این نکته هم توجه کرد که ممکن است این امر باعث دو شاخه شدن پر و یا فشار آوردن به سمت پیاز پر شود که مانع رشد پرهای جدید موجود در پیازچه که در انتهای پر قرار دارد، شود.به این دلیل بهتر است نیم و یا دو سوم پرها چیده شوند تا به رشد پرهای “مرغ مینا” آسیبی نرسد. بعضی افراد هم هستند که چون از منظره نامتقارن بال های پرنده خود ناراضی هستند، به جای چیدن تنها یک بال، هر دو بال را می چینند. که این امر در نگاه زیستی برای خود پرنده کاملا درست و منظقی است.در نگهداری مرغ مینا پس از قیچی کردن پرهای آن باید دقت کرد که این پرنده کوچک جثه ای “مرغ مینا” ممکن است در پروازهای جزئی و ضروری تعادل خود را از دست می دهد و ممکن است حتی در هنگام فرود آمدن به سمت بالای قفس خود و یا فرود بر روی زمین با مشکل مواجه شود و چه بسا به دیوار برخورد کند و عضوی از بدنش مثل “جناغ” دچار شکستگی شود.

روش دوم:روش دیگری هم برای چیدن شبکه پرهای “مرغ مینا” چیدن ساقه های دست نخورده و شبکه پرهای پرواز آنهاست. لازم به ذکر است که بگویم بعضی از افراد تا چند سانتی متر از نوک پرها را دست نمی زنند اما شبکه عرضی پرهای آنها که به سمت بدن متمایل شده است را می چینند. برخی از مرغ میناها با بال های دست نخورده به هندوستان وارد میشوند و به همین روش پرچینی آنها صورت می گیرد سپس به نقاط گوناگون صادرات میشود.توجه داشته باشید که اگر هر یک از شاه پرها زیاد از حد کوتاه شوند، همانند چوب سیخی در زیر بغل پرنده عمل میکنند و همین امر باعث وارد شدن درد و ناراحتی و استرس به پرنده میشود لذا نهایت دقت و آگاهی را در این زمینه داشته باشید. اگر فردی چنین کاری را انجام دهد، پرنده از شدت ناراحتی و اذیت این بالهای کوچک چیده شده، تلاش میکند با منقارش این بالهای سیخ شده را از خود جدا کند؛ اما چون این شاه پرها ریشه های بسیار محکم و استواری دارند، کنده شدنشان توسط منقار پرنده به تنهایی ممکن نیست.از طرفی دیگر اگر پرنده با تلاش های مکرر بتواند یکی از این پرها را بکند، پایان کار نخواهد بود چرا که او تنها از شر تنها یک پرخلاص شده است وناراحتی دیگر پرها هنوز باقی مانده؛ درنتیجه قطعا به سراغ دیگر بالها خواهد رفت و خود را با کندن آنها مشغول خواهد کرد تا بتواند ناراحتی را از خود دور کند.پس بال چینی غلط نیز یکی از عوامل بسیار پراهمیت و مهم در عادت کردن پرنده به پرکنی است و باید با آگاهی لازم دست به این کار زد. بهتر است این کار را به افراد باتجربه سپرد به دو دلیل یکی اینکه از مشکلاتی که بالا قید شده است، جلوگیری شود و اینکه باید توجه داشته باشید که اگر خودتان دست به اینکار بزنید و شاهپرها را کوتاه کنید، پرنده شما ۱۰ تا ۱۵ روز با شما قهر خواهد کرد.

پرکنی مرغ مینا با کمک دامپزشکان:دامپزشکان به تازگی از یک روش نوین استفاده می کنند. به این صورت که دامپزشک به آرامی بال ها را باز می کند، سپس پرها را یک به یک از هم جدا می کنند، و با یک قیچی مخصوص و نوک گرد، پرها را از پایه کوتاه می کنند.این کار باعث می شود کل پر جدا شده و دیگر پرنده ساعت ها زمان صرف مرتب کردن پرهایشان نکنند. با این روش دامپزشک تعداد کمی از پرها را کوتاه می کند و شکل ظاهری بال قشنگ تر و مرتب تر از روش های قبلی می شود. این روش نوین برای کوتاه کردن پرهای “مرغ مینا” از مزایای زیادی برخوردار است یکی از مزیت های این روش عبارت است از این که شانس بریده شدن اتفاقی شاه پرهای خونی را کاهش میدهد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰