یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آرایشی

آموزش دقیق فرمول رنگ موی هلویی

عکس, آموزش دقیق فرمول رنگ موی هلویی

فرمول شماره ۱

رنگ موی شماره ۸.۸
رنگ موی C10.1
واریاسیون بنفش
پایه ۷ یا ۸ دکلره
مدت زمان مکث رنگ مو : ۲۰ تا ۳۰ دقیقه

فرمول شماره ۲

رنگ موی شماره ۱۰.۰۰ : ۱/۴ تیوپ
رنگ موی شماره ۱۱.۰۱ : ۱/۴ تیوپ
رنگ موی شماره ۶.۴۲ : ۵ سانت
رنگ موی شماره ۷.۸ : ۳سانت
اکسیدان ۳ درصد
پایه ۸ یا ۹ دکلرهت shebreh (شبره) محفوظ است.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر