محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » آموزش دیوار چینی و اصول آن فیلم آموزشی

آموزش دیوار چینی و اصول آن فیلم آموزشی

آموزشی | ۱۱ بازدید

عکس, آموزش دیوار چینی و اصول آن فیلم آموزشی

در صورتی که دیوار چینی در مجاورت ستون‌های فلزی یا بتنی انجام گیرد باید دیوار به نحو مناسبی توسط شاخک به ستون‌ها متصل شود که جزئیات آن در فصل دهم نشریه ۵۵ توضیح داده شده است. نعل درگاهها (بالای پنجره و دربها) باید بر اساس جزئیات مندرج در نقشه‌های اجرایی و با طول گیرداری کامل ساخته شوند. چنانچه نعل درگاه با یک تیر آهن ساخته می‌شود طول گیرداری نباید از ۲۵ سانتی‌متر کمتر باشد. برای نصب این قبیل نعل درگاه‌ها توصیه می‌شود از زیر سری بتنی یا صفحه‌های فولادی استفاده شود. در صورتی که عرض دیوار از نیمه آجر ۱۰ سانتی‌متر بیشتر باشد نعل درگاه از دو تیر آهن موازی ساخته می‌شود که در هر ۵۰ سانتی‌متر به وسیله دو عدد میل مهار در بالا و پایین به یکدیگر بسته می‌شود. برای تامین ایمنی ساختمان در مقابل زلزله رعایت استاندارد ۲۸۰۰ الزامی است و ساختمان‌های آجری در نقاط زلزله‌خیز باید مطابق فصل دهم نشریه ۵۵ کلاف‌بندی شود.

برای مشاهده فیلم آموزشی گلیک کنید

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰