محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آرایشی » آموزش رنگ موی خاص و شیک بلوند فندقی

آموزش رنگ موی خاص و شیک بلوند فندقی

آرایشی | ۱۱ بازدید

عکس, آموزش رنگ موی خاص و شیک بلوند فندقی

آموزش رنگ موی خاص و شیک بلوند فندقی

فرمول شماره ۱ :

رنگ موی شماره ۶.۷۵ : ۲/۳ تیوپ + رنگ موی شماره ۷.۷۷ : ۲/۳ تیوپ + اکسیدان %۹

فرمول شماره ۲ :

رنگ موی شماره ۷.۳ : ۲/۳ تیوپ + رنگ موی شماره ۷.۷۵ : ۲/۳ تیوپ + اکسیدان %۹

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آرایشی

امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۰