آموزش رنگ کردن موها به رنگ کاراملی دارچینی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش رنگ کردن موها به رنگ کاراملی دارچینی

عکس, آموزش رنگ کردن موها به رنگ کاراملی دارچینی

رنگ کاراملی پایه ۶: نصف تیوپ
دودی پایه ۶: یک چهارم تیوپ
ماهاگونی پایه ۵: یک چهارم تیوپ
واریاسیون بنفش و آبی: ۲ سانت
اکسیدان ۶ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر