آموزش رنگ کردن مو به رنگ جذاب یاسی دودی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش رنگ کردن مو به رنگ جذاب یاسی دودی

عکس, آموزش رنگ کردن مو به رنگ جذاب یاسی دودی

رنگ دودی شماره ۸/۱= یک چهارم تیوپ
رنگ مو یاسی= یک چهارم تیوپ
صورتی اطلسی= یک هشتم تیوپ
واریاسیون بنفش= دو سانت
وایاسیون نقره ای= دوسانت
اکسیدان شماره ۱
پایه دکلره ۹

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر