آموزش رنگ کردن مو به رنگ کاراملی پلاتینه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش رنگ کردن مو به رنگ کاراملی پلاتینه

 

عکس, آموزش رنگ کردن مو به رنگ کاراملی پلاتینه

پایه ۸ دکلره
کاراملی پایه ۹: نصف تیوپ
رنگ مو پلاتینه: یک چهارم تیوپ
رنگ استخوانی: یک چهارم تیوپ
واریاسیون بنفش و نقره ای: ۲ سانت
اکسیدان ۶ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر