محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » آموزش روشن کردن آتش در زمستان به صورت خیمه ای

آموزش روشن کردن آتش در زمستان به صورت خیمه ای

آموزشی | ۵ بازدید

عکس, آموزش روشن کردن آتش در زمستان به صورت خیمه ای

اگر میخواهید با آتش عکس بگیرید یک آتش زیبا و شاعرانه درست کنید. آتش خیمه ای…در این روش، شاخه‌های باریک کمتر از ۲.۵ سانتی‌متر، به‌صورت مخروطی در اطراف تلی از تراشه‌ها‌ی چوب و برگهای خشک در مرکز حلقه‌ی آتش قرار می‌گیرند. تراشه‌ی چوب به‌راحتی آتش گرفته و به‌زودی آتش را به شاخه‌های باریک منتقل می‌کند. با شعله‌ور شدن آتش و افزایش حرارت، می‌توانید به‌تدریج چوب‌های بزرگ را داخل حلقه‌ی آتش بیندازید و تا زمان دلخواه آن را روشن نگه دارید.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۲ آبان ۱۴۰۰