آموزش روشن کردن آتش در زمستان به صورت خیمه ای

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش روشن کردن آتش در زمستان به صورت خیمه ای

عکس, آموزش روشن کردن آتش در زمستان به صورت خیمه ای

اگر میخواهید با آتش عکس بگیرید یک آتش زیبا و شاعرانه درست کنید. آتش خیمه ای…در این روش، شاخه‌های باریک کمتر از ۲.۵ سانتی‌متر، به‌صورت مخروطی در اطراف تلی از تراشه‌ها‌ی چوب و برگهای خشک در مرکز حلقه‌ی آتش قرار می‌گیرند. تراشه‌ی چوب به‌راحتی آتش گرفته و به‌زودی آتش را به شاخه‌های باریک منتقل می‌کند. با شعله‌ور شدن آتش و افزایش حرارت، می‌توانید به‌تدریج چوب‌های بزرگ را داخل حلقه‌ی آتش بیندازید و تا زمان دلخواه آن را روشن نگه دارید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر