یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

آموزش ساده چیدن میوه با شانه با ابزاری ارزان

عکس, آموزش ساده چیدن میوه با شانه با ابزاری ارزان

اگر چه روش چیدن میوه با شانه یک روش سنتی است که خیلی ها از آن استفاده می کنند اما بهتر است در آغاز بدانید که با این روش خسارت زیادی به شانه های شخص برداشت کننده وارد می شود در واقع استفاده از این وسایل دستی در برداشت زیتون علاوه بر شکستن شاخه های تازه و جوان یک ساله که موجب افزایش تناوب محصول دهی می شود . توصیه می شود که از این روش های سنتی تا حد امکان استفاده نشود .در روش چیدن میوه با شانه از . چنگک یا شانه هایی با دسته های بلند استفاده می شود . این شانه ها شاخه ها را لا به لای دندان های خود . گرفته و باعث ریزش می شود .در این روش شانه ها شاخه ها را لا به لای دندان های خود گرفته و با حرکت دادن شاخه ها توسط شخص برداشت کننده میوه ها در داخل چادر هایی که روی زمین و اطراف درخت پهن شده اند می افتند سپس میوه ها از روی چادرها جمع آوری و در ظروف مختلف ریخته می شود .

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر