آموزش سبزه آدمکی شبیه سر حاجی فیروز

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش سبزه آدمکی شبیه سر حاجی فیروز

عکس, آموزش سبزه آدمکی شبیه سر حاجی فیروز

چه چیزی با مزه تر و خوش یمن تر از  سبزه آدمکی حاجی فیروز ؟ بهترین بذر برای این مدل سبزه ها شاهی یا تر تیزک است چون خیلی سریع سبز می شود و خاصیت لعابی دارد.

مواد لازم

یک لنگه جوراب نازک پاریزین و نازک زنانه

قدری خاک خوب گلدان

قدری تخم شاهی یا تخم علف (چمن)

چند تکه کش نازک قیطانی

چشم عروسکی

چند تکه علف برای عینک

قیچی

آب

جوراب را به اندازه ۲۰cm ببرید.جوراب را مثل شکل در فنجان قرار دهید.قدری بذر ته جوراب بریزید و ان را صاف و یک دست کنید.و روی آن را با خاک گلدان بپوشانید. خاک گلدان را مثل عکس زیر درون جوراب بریزید

عکس, آموزش سبزه آدمکی شبیه سر حاجی فیروز

سپس ته جوراب را با یک کش به طور موقت ببنید.

عکس, آموزش سبزه آدمکی شبیه سر حاجی فیروز

برای درست کردن بینی و گوشهای “ آدمک سبزه به سر”  مثل عکس های زیر تکه ای از خاک و جوراب را گرفته و دورش را با کش محکم ببندید.

عکس, آموزش سبزه آدمکی شبیه سر حاجی فیروز

بعد چشم هایش را بچسبانید.سبزه عید تان را در جای مناسبی که نور داشته باشد قرار داده و هر روز به آن آب بدهید. پس از حدود ۱۰ روز سبزه ها به خوبی سبز می شوند.شب عید سبزه ها را کمی کوتاه کنید .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر