محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » آموزش نصب سرامیک کف برای مبتدی به صورت فیلم

آموزش نصب سرامیک کف برای مبتدی به صورت فیلم

آموزشی | ۱۲ بازدید

عکس, آموزش نصب سرامیک کف برای مبتدی به صورت فیلم

سرامیک های کف به شکل های و طرح های متنوع و مختلف را می توان کنار یکدیگر قرار دارد و طرح خاص و زیبایی تولید کرد که عبارتند از:

چیدمان ساده و مستقیم: این مدل نصب برای انواع فضاهای پذیرایی و اتاق ها مناسب است و سرامیک های طرحدار را معمولا با این روش نصب می کنند.
چیدمان لوزی (زاویه دار و اریب): در این روش معمولا سرامیک های مربعی را با زاویه ۴۵ درجه چرخش نصب می کنند که زیبایی بی نظیری دارد.
چیدمان مدل آجری: این روش همانند آجرهایی جهت چیدن پی است که بندهای ردیف بعد در وسط سرامیک ردیف قبل قرار می گیرد.
چیدمان چرخ دنده ای: در این مدل، یک سرامیک کوچک مربعی بین چهار سرامیک بزرگ قرار می گیرد و گردشی همانند چرخ دنده ایجاد می کند.
چیدمان قطری خال دار: سرامیک های باریکی با رنگ متفاوت در چهار طرف سرامیک بزرگ قرار می گیرند و در مرکز آن یک سرامیک کوچک قرار می گیرد.
چیدمان مدولار: این مدل همانند پازل است که سرامیک با اندازه های مختلف کنار هم قرار می گیرند و طرحی همانند جورچین را تولید می کنند.
چیدمان شطرنجی: در این مدل سرامیک با دو رنگ مختلف به صورت های متفاوت ساده و یا اریب کنار هم قرار می گیرند.
چیدمان حصیری: این مدل خاص برای سرامیک هایی با طرحی همانند حصیر می باشد که به صورت عمود برهم قرار می گیرند و چهار طرف آنها را مربع های کوچکی با رنگ متفاوت پر می کند. این مدل با طرح تیره و روشن جلوه ی خاصی دارد.
چیدمان چپ و راست: این مدل کمی پیچیده است و به دقت بالایی نیاز دارد. معمولا سرامیک های مستطیلی باریک در زاویه ۹۰ درجه کنار هم قرار می گیرند و ردیف بعدی در داخل زاویه ۹۰ درجه از ردیف قبلی چیده می شود.
چیدمان آسیاب بادی: در این مدل یک سرامیک مربع کوچک در وسط قرار می گیرد و چهار مستطیل در اطراف آن نصب می شود. همه این پنج تکه یک سرامیک بزرگ را تشکیل می دهند.

برای مشاهده فیلم آموزش کلیک کنید

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۲ آبان ۱۴۰۰