آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن

این روزها باشگاه رفتن نه تنها باعث سلامت فرد نمی شود بلکه زندگی خود و عزیزانش را در خطر می اندازد . برای همین آموزش نیم ساعت بدنسازی در منزل را برای شما قرار داده ایم که هم توان و انرژی شما از بین نرود و هم بدنی زیبا پس از چند ماه داشته باشید. این حرکات را سه روز در هفته اول انجام دهید. هر حرکت را ۱۵-۲۰ بار انجام دهید و بدون کوچکترین مکثی به حرکت بعد بروید ( مکث مجاز حدود ۲-۳ ثانیه است). پس از انجام تمام حرکات، به مدت ۶۰ ثانیه استراحت کنید و سپس حرکات را از ابتدا تکرار کنید. اگر احساس می کنید که دو بار دوره کردن حرکات کافی نیست، می توانید حرکات را ۳ بار دوره کنید!
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
پروانه همانند تصویر بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
چمباتمه نشستن مانند تصویر بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
پوش آپ از زانو مانند تصویر بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
بالا بردن دست و پای مخالف مانند تصویر بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
ضربه زدن به اطراف مانند تصویر بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
پل زدن با آرنج مانند بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
حرکت اسکوات از روی طناب محکم شده مانند تصویر بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
پرس سینه ایستاده با طناب مانند بالا
عکس, آموزش نیم ساعت ورزش در منزل برای فیت شدن
کشش طناب به پایین با طناب مانند تصویر بالا

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر