آموزش پرس پشت بازو هالتر معکوس برای پشت بازوها

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش پرس پشت بازو هالتر معکوس برای پشت بازوها

عکس, آموزش پرس پشت بازو هالتر معکوس برای پشت بازوها

بهترین حرکت ورزشی برای عضلات پشت بازو ( سه سر پشت بازو) :بر روی نیمکت تخت دراز بکشید، در حالی که مچ ها معکوس و فاصله آن ها در حدود عرض شانه ها است ، التر را از جا بردارید، در حالی که دست ها نسبت به زمین عمود هستند، هالتر را دقیقا در مقابل خود نگه دارید، این محل شروع شما خواهد بود.اکنون نفس را داخل کشیده و به آرامی هالتر را تا جایی که هنوز به میانه سینه برخورد نکرده است پایین ببرید، برای هر چه بیشتر درگیر شدن عضلات پشت بازو، در تمام مدت آرنج ها را نزدیک به بدن نگه دارید، پس از مکثی مختصر در پایین ترین محل از دامنه حرکت، نفس را بیرون داده و با استفاده از عضلات پشت بازو هالتر را به محل شروع بازگردانید، در بالاترین محل از دامنه حرکت با بیشترین میزان انقباض مکث کنید، سپس به آهستگی هالتر را دو مرتبه پایین ببرید.

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی