یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آشپزی

آموزش گرفتن ترشی پوست لیموترش مجلسی

عکس, آموزش گرفتن ترشی پوست لیموترش مجلسی

پوست لیمو ترش های خود را دور نریخته و با آن یک ترشی مجلسی دلچسب درست کنید. برای تهیه این ترشی می توانید از پوست لیمو ترش آب گرفته شده استفاده کنید. بدین ترتیب که داخل آنها را کاملا خالی و تمیز کنید. سپس آنها را دوبار در آبجوش بجوشانید و سپس چند بار با آب سرد آبکشی کنید تا تلخی آنها کاملا گرفته شود.

پوست لیمو ترش ۱ کیلو
سرکه ۳ کیلو
نمک ۱/۲ قاشق

پوست لیمو ها را روی پارچه پهن کنید و دو سه روز اجازه دهید تا آب آنها کاملا گرفته شود.شیشه سرکه را حاضر کنید و پوست لیمو ها را درون آن بیندازید. سپس سرکه را بجوشانید و آن را به همراه نمک روی پوست لیمو ها بریزید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر