آیا بعد از واکسن کرونا می توانم خون هدیه کنم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آیا بعد از واکسن کرونا می توانم خون هدیه کنم

عکس, آیا بعد از واکسن کرونا می توانم خون هدیه کنم

افرادی که واکسن های مختلف کرونا نظیر برکت سیوفارم آسترازینکا یا اسپوتنیک را تزریق کرده اند و می خواهند خون اهدا کنند باید دو هفته صبر کنند. در صورتی که علائم دارند باید تا تمام شدن علائم خود برای اهدای خون صبر کنند. مدیر کل انتقال خون استان یزد: افرادیکه واکسن آسترازینکا یا اسپوتنیک تزریق کرده اند، ۲ هفته بعد از تزریق واکسن می توانند برای اهدای خون مراجعه کنند.افراد واکسینه شده با واکسن برکت و سینو فارم در صورتیکه علائمی نظیر تب ، سردرد، بدن درد نداشته باشند منعی برای اهدای خون بعد از تزریق ندارند اما در صورتیکه علائم را دارند بعد از اینکه علائم آنها از بین رفت می توانند برای اهدای خون مراجعه کنند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر