آیا ممکن است از خود واکسن کرونا کرونا بگیریم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آیا ممکن است از خود واکسن کرونا کرونا بگیریم

عکس, آیا ممکن است از خود واکسن کرونا کرونا بگیریم
کسی که واکسن می زند اگر چه در برابر کویید ۱۹ ایمن است اما ممکن است پس از واکسن نشانه های بیماری در آن ظاهر شود اگر در محیط آلوده قرار بگیرد و این نشان دهنده ی ابتلای آن به فرد به ویروس دلتا است چون واکسن کرونا در برابر این واکسن ایمن نیست . افراد واکسینه‌شده سه تا پنج روز پس از قرار گرفتن در معرض آلودگی تحت آزمایش قرار بگیرید و از ماسک در فضاهای عمومی داخلی به مدت ۱۴ روز استفاده کنند تا زمانی که نتیجه آزمایش منفی باشد و اگر نتیجه آزمایش مثبت شد، باید قرنطینه شوند.همچنین در این راهنما ذکر شده است، افراد واکسینه‌شده کامل خطر انتقال سارس-کوو-۲ به افراد واکسینه‌نشده را کاهش می‌دهند. اطلاعات ما نشان می‌دهد، افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کردند حتی اگر آزمایش آنان مثبت باشد، عمدتا بدون علامت هستند و بیماری را به افرادی که واکسینه نشده‌اند منتقل نمی‌کنند.با این حال CDC اعلام کرده است، افراد واکسینه‌ شده همچنان باید به مدت ۱۴ روز پس از هرگونه مواجهه با فرد آلوده به ویروس علائم بیماری را کنترل کنند و اگر علائم کووید-۱۹ را تجربه کردند خود را از افراد دیگر جدا کرده و آزمایش کرونا بدهند.طبق راهنمای CDC، اگر آزمایش کووید شما مثبت است تا زمانی که علائم دارید و حداقل ۱۰ روز از آخرین آزمایش مثبت کووید شما نگذشته است نباید با افراد دیگر ارتباط برقرار کنید.حتی اگر افراد واکسینه‌شده پس از قرار گرفتن در معرض فرد آلوده علائم نداشتند از تعامل با افراد دارای نقص ایمنی و افراد واکسینه‌نشده برای اطمینان از ایمنی همه خودداری کنند.ماسک بزنید حتی اگر واکسینه شدید.توصیه‌های CDC برای افراد واکسینه‌شده نیز صدق می‌کند. این راهنما زمانی می‌تواند تغییر کند که در مورد پوشش واکسن و نحوه ارتباط آن با انواع کووید-۱۹ اطلاعات بیشتری کسب کنیم.در حالی که واکسن کووید-۱۹ بهترین ابزار ما در مبارزه با ویروس کروناست اما محافظت ۱۰۰ درصدی در برابر ویروس ارائه نمی‌دهد و هنوز نیازمند رعایت برخی از راهبردهای کاهش خطر در افراد واکسینه‌ شده هستیم. یکی از بهترین اقدامات حفاظتی که فرد می‌تواند انجام دهد ادامه استفاده از ماسک است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر