آیا می توان سیتالوپرام را با دوکسپین مصرف کرد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آیا می توان سیتالوپرام را با دوکسپین مصرف کرد

عکس, آیا می توان سیتالوپرام را با دوکسپین مصرف کرد

با توجه به اثر دوزهای بالاتر سیتالوپرام بر ریتم قلب، در این دوزها نیاز به بررسی با نوار قلب وجود دارد و مصرف همزمان آن با دوکسپین ممکن است این اثر سیتالوپرام را تشدید کند (البته بستگی به دوز هر یک از آنها دارد). به هر حال، در صورتی که پزشک معالج پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و دارو را تجویز کرده است، مصرف همزمان آنها قابل قبول است.

کاهش اثرات دوکسپین:
مهارکننده‌های استیل کولین استراز، باربیتورات ها، کاربامازپین، گیاه علف چای

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر