آیا واکسن کوو ایرانی دربرابر کرونای هندی هم مفید است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آیا واکسن کوو ایرانی دربرابر کرونای هندی هم مفید است

عکس, آیا واکسن کوو ایرانی دربرابر کرونای هندی هم مفید استهمان طور که میدانید کلیه ی واکسن هایی ایرانی که اکنون در حال تزریق هستند هنوز توسط سازمان بهداشت جهانی تایید نشده و در مرحله ی آزمایشی هستند . رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ( دکتر پیام طبرسی)  درباره میزان اثربخشی واکسن‌ها در مقابل ویروس جهش یافته هندی – بریتانیایی ادامه داد: هنوز پژوهش‌هایی در این مورد انجام نشده است و مشخص نیست که میزان ایمنی واکسن‌ها در مقابل این ویروس چه اندازه است، اما به هر حال ممکن است تا حدی از مقدار اثربخشی واکسن‌ها بر روی جهش‌های جدید کاسته شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر