آیا کاکتوس رنگ شده خراب می شود و نحوه نگهداری

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آیا کاکتوس رنگ شده خراب می شود و نحوه نگهداری

عکس, آیا کاکتوس رنگ شده خراب می شود و نحوه نگهداری

این روزها کاکتوس های رنگن در گلخانه ها توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کنند . این کاکتوس ها چگونه رنگ می شوند و آیا رنگ باعث خراب شدن گل خواهد شد ؟

عکس, آیا کاکتوس رنگ شده خراب می شود و نحوه نگهداری
در واقع کاکتوس های رنگی با دستگاه‌های مخصوص و رنگ مصنوعی ، رنگ آمیزی می‌شوند.این کاکتوس‌ها ابتدا در کشورهایی مانند چین تولید شده و وارد ایران شدند. اما امروزه خیلی از تولید کننده ها در ایران متاسفانه کاکتوس را رنگ کرده و وارد بازار میکنند.در کاکتوس های رنگی ، اگر فقط تیغه آنها رنگ شده باشد، آسیب زیادی به گیاه وارد نمیشود.اما عده ای دوستانِ بازاری تمام بدنه کاکتوس و یا ساکولنت و همچنین سانسوریا را رنگ میکنند.گیاه بیچاره با رنگ شدن قابلیت فتوسنتز را نداشته و به مرور ضعیف میشود و در بعضی موارد زنده خواهد ماند و بعضی موارد از بین خواهد رفت.چرا که کاکتوس ها به دلیل نداشتن برگ ، فتوسنتز و غذا سازی و تبخیر وتعرق را به وسیله ی ساقه های خودکه بند بند و نیمه گوشتی و دارای سبزینه اند ، انجام می دهند بنابراین با رنگ این اندام ها گیاه با مشکل روبرو می شود.اگر گیاه رنگ شده تهیه کردید، درصورتی که آن را در شرایطی با نور زیاد قرار دهید، گیاه میتواند از مرگ نجات پیدا کند و تنها دراین صورت شما زندگی را به آن گیاه برگردانده اید…

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر