محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » ادرار پسر بچه روی من در خواب خوش یمن است یا شر

ادرار پسر بچه روی من در خواب خوش یمن است یا شر

آموزشی | ۱۱ بازدید

عکس, ادرار پسر بچه روی من در خواب خوش یمن است یا شر

دیدن چنین رویایی به این علامت است که اینده ای بدون دردسر و همراه با سلامتی و روشنی در انتظار شماست اگر ادرار روی صورت دیگران پاشیده شد و شما شاهد آن بودید به این علامت است که همراه با یک نفر دیگر اقدام به کارهای بزرگ و مهم میکنی که در نهایت برایتان منفعت مالی خوبی به همراه خواهد داشت.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۲ آبان ۱۴۰۰