از بین بردن دوتایی شدن شکم بعد زایمان فقط با یک حرکت

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

از بین بردن دوتایی شدن شکم بعد زایمان فقط با یک حرکت

اگر بعد از زایمان شکم شما دوتایی شده است بهترین حرکت ورزشی این است که نخست  چهار زانو روی زمین بنشینید و دستان خود را روی شکم بگذارید و نفس عمیق بکشید تا شکم شما به طور کامل پر از هوا شود.سپس، همانطور که در حال استراحت هستید، عضلات شکم خود را به سمت عقب تو دهید (فشار دهید) فشار را شدید و شدید تر کنید و بازدم انجام دهید و استراحت کنید.این کار را ده دقیقه انجام دهید.

عکس, از بین بردن دوتایی شدن شکم بعد زایمان فقط با یک حرکت

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر