از سیر تا پیاز تعویض شناسنامه بعد از طلاق

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

از سیر تا پیاز تعویض شناسنامه بعد از طلاق

عکس, از سیر تا پیاز تعویض شناسنامه بعد از طلاق

خیلی از زوجین بعد از طلاق دوست دارند اسم همسر سابق خود را از شناسنامه ی خود پاک کنند و البته هدف بعضی فریب فرد دیگری است که متوجه ی ازدواج سابقشش نشود.( البته طرف مقابل هم می تواند از ثبت احوال استعلام بگیرد و گذشته خصوصی همسرش مطلع گردد در حال حاضر چندین سازمان و نهاد خصوصی و دولتی به صورت آنلاین با ثبت احوال همکاری می کنند تا با آسانی هرچه تمام تر زوجین بتوانند استعلام گذشته یکدیگر را بگیرند .) قانون حذف نام همسر از شناسنامه چیست ؟ در چه مواردی این امر شدنی است ؟

مطابق قانون فردی که طلاق گرفته و ازوداج جدید را به ثبت رسانده می تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند و این عمل تنها و تنها پس از ثبت قانوننی ازدواج جدید ممکن است دلیل آن نیز اینست که همسر فعلی از ازدواج قبلی آگاه شود و فریب در ازدواج رخ ندهد .

نکته : این قانون فقط شامل ازدواج دوم نمی شود و ازدواج های بعدی را نیز به همین ترتیب شامل می شود اما استثنای این قانون زمانی است که طلاق در دوران عقد صورت بگیرد و زوجه باکره بود. در این حالت با اثبات این امر از طریق نامه پزشکی قانونی به راحتی می توان اقدام به تعویض شناسنامه و حذف نام همسر سابق کرد .

همچنین مورد استثنای دیگر فوت همسر است که در این حالت نیز همچون مورد قبل می توان با ارایه مدارکی دال بر ادعای شما همچون مدرک قانونی ثبت ازدواج و گواهی فوت همسر به حذف نام همسر از شناسنامه خود اقدام کرد . اما اگر برای بار دوم دوشیزه ای به عقد ازدواج با مردی در آید و در همان حال مجدد طلاق بگیرد و دیگر حذف نام همسر از شناسنامه مقدور نخواهد بود . در این موارد فقط پس از ازدواج مجدد زوج و حذف نام همسر از شناسنامه این امر میسر می شود .

اگر فردی با همسرش متارکه کرده باشد و پس از ازدواج دوم و ثبت رسمی ازدواج دوم می تواند به اداره ثبت احوال رجوع نموده و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارایه کند . اما چنانچه همین مرد بخواهد برای بار سوم ازدواج کند و نام همسر اول نیز پاک شده باشد همسر سوم برای آگاهی از گذشته این فرد می تواند به اداره ثت احوال مراجعه کند و اطلاعات ازدواج های قبلی این فرد را دریافت کند .

زنی که خواهان حذف نام همسر سابق است باید مردی را به عنوان خواستگار خود معرفی کرده و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ازدواج ، گواهی سردفتر را مبنی بر خواستگاری و تمایل به عقد از سوی طرفین به ثبت احوال ارایه دهد. در این حالت ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه المثنی بدون ذکر نام همسر سابق اقدام خواهد کرد تا نام همسر دوم در شناسنامه زن قید گردد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر