یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

اسم های شیک دخترانه با شروع حرف ر

عکس, اسم های شیک دخترانه با شروع حرف ر

رایکا : دوست داشتنی

رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی

روناک : روشنایی ، تابناک

رُونیا: آن که چهره‌اش مثل نیاکان است

رامک : آرامش دهنده

رامونا : مظهر عشق

رامی :  منسوب به رام

رامینا :  دخترِ طربناک

رایکا : محبوب، مطلوب

رایومند : دارنده فروغ و شکوه

رسا : بالغ، بلند

رَسابانو : بانوی برگزیده و بلند بالا

رَسادخت : دختر برگزیده و بلند بالا

رَسپینا : فصل پاییز

رَستا :  رَستن، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

رُکسان : روشنک، رکسانا

روبیتا : بی‌نظیر

روژیا : روز و روشنایی

روژیار : روزگار

روژین : منسوب به روز، تابناک و درخشنده

روژینا : منسوب به روز

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر