اطلاعاتی درباره ترکیبات دارچین

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اطلاعاتی درباره ترکیبات دارچین

عکس, اطلاعاتی درباره ترکیبات دارچین
به طور کلی دارچین یک محرک عمومی است که جریان خون را تسریع و تنفس را تحریک می کند و موجب افزایش اغلب ترشحات بدن و تحریک عاضمه می گردد . عارضه ی خاصی ندارد جز برای کسانی که قند خون پایینی دارند و ممکن است با افت قند مواجه شوند و زنان باردار باید زیر نظر پزشک دارچین مصرف کنند. مهم ترین ترکیب دارچین،روغن فرار است که جزء اصلی این روغن سینامالدهید است.از دیگر مواد تشکیل دهنده ی دارچین می توان اوژنول،متیل اوژنول،بنزآلدهید،لینانول،دو ترکیب حشره کش به نام هایcinazelanin و cinazelanoi،کومارین و…را نام برد.همچنین دارچین شامل ماده ای پلیمری به نام متیل هیدروکسی چالکون یا MHCP است که در متابولیسم گلوکز نقش دارد. این ماده ی محلول در آب باعث افزایش اکسیداسیون(سوخت و ساز) گلوکز می شود و خاصیت کاهش دهندگی قندخون دارد.گزارش شده است که سینامالدهید در خوک ها وسگ های بیهوش،اثر پایین آورنده ی فشار خون دارد.ظاهراً علت بروز این اثر گشاد شدن عروق محیطی است.خوردن دارچین برای بعضی افراد ممکن است ناسازگاری و خارش بدن ایجاد کند .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر