اطلاعات مفید درباره فواید زینک برای استخوان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اطلاعات مفید درباره فواید زینک برای استخوان

عکس, اطلاعات مفید درباره فواید زینک برای استخوان

زینک پلاس در کنار تمام خواصی که برای سیستم ایمنی بدن ، پوست و مو دارد برای استخوان ها نیز بسیار مفید است. مطالعات نشان داده ‎اند که روی با افزایش استخوان سازی و جلوگیری از تحلیل رفتن استخوان می تواند باعث افزایش تراکم و قدرت استخوان شود.در سلول‎های استئوپلاست موش، مصرف روی باعث تحریک فعالیت استخوان‎سازی شد.

مطالعه‎ی دیگری نشان داد که قرص زینک باعث افزایش نشانگرهای استخوانی در مردان سالم می شود.روی در عین حال با مهار نشانگرهای تحلیل استخوانی (مانند هورمون پاراتیروئید و PGE2)، قادر به سرکوب فعالیت تجزیه ‎ی استخوان در کشت مغز استخوان موش بود.به علت اثرات تقویت‎ کننده‎ی استخوان، روی از حیوانات و انسان‎ها در برابر بسیاری از عوارض مرتبط با استخوان محافظت می‎کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر