اطلاع از اینکه من سهام عدالت دارم یا نه در این سایت

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اطلاع از اینکه من سهام عدالت دارم یا نه در این سایت

عکس, اطلاع از اینکه من سهام عدالت دارم یا نه در این سایت
هنوز  هستندک سانی که نمی دانند سهام عدالت دارند یا خیر ؟ چگونه باید متوجه ی این قضیه شد ؟ برای آگاهی از این موضوع باید به سایت زیر رفته و پس از ورود به سامانه با درج کدملی خود متوجه شوید که  مشمول یا عدم مشمول  سهام عدالت هستید.
سامانه ی استعلام سهام عدالت هر فرد 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر