اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ntr.tax.gov.ir

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ntr.tax.gov.ir

عکس, اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ntr.tax.gov.ir
آخرین فرصت ارائه ی اظهارنامه مالیاتی اشخاص ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ اعلام شده است . مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه نشانی ntr.tax.gov.ir به شکل مستقیم و همچنین نشانی tax.gov.ir منوی اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و همچنین درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان (پنجره واحد) به آدرس intamedia.ir نسبت به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کنند. دسترسی به راهنمای چگونگی تکمیل فرم‌های مربوطه (با فرمت PDF) از طریق آدرس‌های اعلام شده قابل دسترس است. با توجه به احتمال اختلال در سرعت اینترنت جزیره توصیه می شود مودیان ارایه اظهارنامه را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر