یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

افزایش عجیب سرعت رشد مو با این درختچه

عکس, افزایش عجیب سرعت رشد مو با این درختچه

در بین تمام گیاهان و روغنهایی که باعث افزایش سرعت رشد مو می شوند ، جاتامانسی از همه موثر تر است.  جاتامانسی یک درختچه کوچک است که ریزوم های آن  باعث افزایش سرعت رشد مو می شود. هم چنین نشان داده شده است که رشد مو در طاسی ناشی از شیمی درمانی را افزایش می دهد. اما اینکه این درختچه در کجا به فروش می رسد اطلاعات زیادی در این خصوص در دست نیست.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر