یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

انشای جدید در مورد کمبود آب و صرفه جویی کردن آب

عکس, انشای جدید در مورد کمبود آب و صرفه جویی کردن آب

به نام خدا

موضوع انشا : بحران بی آبی و راه های صرفه جویی کردن در آب

امسال در استان و کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان بحران بی آبی ایجاد شده است . ما باید بتوانیم از این شرایط سخت عبور کرده و راه های ضرفه جویی در آب را یاد بگیریم.

بهتر است از شستشوی حیاط ، ماشین ها دست برداریم و اجازه دهیم آب به همه ی مردم برسد . آب محدود است پس در مصرف آن صرفه جو باشیم.

صرفه جویی کردن در آب هنر است و همه ی ما باید بتوانیم این هنر را یاد بگیریم . باید سعی کنیم حتی اگر در گذشته آب را اسراف میکردیم هم اینک از کارهای غیر ضروری با آب پرهیز کرده و نکاتی را رعایت کنیم . مثلا در زمان شستن ظرفها آب را فقط برای آب کشی آن با فشار کم باز کنیم. برای آبیاری باغچه از آب چاه استفاده کنیم. سعی کنیم تا حد امکان از ظروغ یکبار مصرف استفاده نماییم و …

خدا را شاکریم که همواره این نعمت بزرگ هستی را در اختیار ما گذاشته و از او میخواهیم که برای پاییز امسال بحران بی آبی را برای تمام مردم جهان حل کند. آمین

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر