انواع کلاس پوسیدگی دندان به زبان ساده

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

انواع کلاس پوسیدگی دندان به زبان ساده

عکس, انواع کلاس پوسیدگی دندان به زبان ساده

ما ۶ کلاس پوسیدگی دندان مختلف داریم که در ادامه با همه این ۶ کلاس به صورت خلاصه آشنا خواهید شد.

پوسیدگی کلاس ۱: پوسیدگی‌های مرتبط به سطوح جونده دندان‌ها خلفی (مولر و پره مولر)
پوسیدگی کلاس ۲: پوسیدگی‌های مربوط به سطوح ما بین دندان‌های خلفی
پوسیدگی کلاس ۳: پوسیدگی در سطوح مابین دندان‌های قدامی (بین دندان‌های جلویی)
پوسیدگی کلاس ۴: مشابه کلاس ۳ به این شرط که پوسیدگی به نوک دندان رسیده باشد
پوسیدگی کلاس ۵: پوسیدگی در بخش گردن دندان یا طوق دندانی
پوسیدگی کلاس ۶: پوسیدگی در یکی از لبه ها و نوک دندان ها

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر