اولین قدم برای درخواست طلاق به کجاست

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اولین قدم برای درخواست طلاق به کجاست

عکس, اولین قدم برای درخواست طلاق به کجاست

زن یا مرد برای درخواست طلاق ( حتی در موارد طلاق توافقی در قدم اول باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرد و پس از آن با ارجاع پرونده به دادگاه صالح برای پیگیری میتوان به همان شعبه دادگاه مراجعه نمود. اگرزن در شهر دیگری زندگی میکند و می خواهد از شوهرش در شهر دیگری که قبلا آنجا ساکن بوده اند جدا شود و در خواست طلاق دهد هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر