اگر خیانت زن ثابت شود باز هم مهریه الزامی است یا خیر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

اگر خیانت زن ثابت شود باز هم مهریه الزامی است یا خیر

عکس, اگر خیانت زن ثابت شود باز هم مهریه الزامی است یا خیر

سوالی که برای خیلی از خانواده ها ایجاد می شود این است که اگر زنی خیانت کند و خیانتش اثابت شود مهریه به او تعلق می گیرد یا خیر ؟ حق مهریه در چه شرایطی از زن گرفته می شود ؟

قانون می گوید مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و اگر زنی خیانت کند و خیانت او ثابت نیز شود باز هم مهریه به این زن تعلق خواهد گرفت.  برقراری رابطه نامشروع و خیانت زن، باعث از بین رفتن حق مهریه زن نمی‌شود؛ زیرا حق مهریه برای زن در زمان عقد نکاح واقع شده و مرد در همان زمان، موظف به پرداخت آن شده است.

تنها راه چاره برای مرد این است که با حفظ این راز و نگه داشتن آبروی زن و طلاق توافقی از زن بخواهد که مهریه اش را ببخشد که در اغلب موارد زن ها مجبور هستند بخاطر آبروی خود این کار را انجام دهند.

متأسفانه، برخی مردان از ترفند‌های مهریه ندادن استفاده می‌کنند و مهریه زنان را پرداخت نمی‌کنند. به عنوان مثال، برخی افراد، یک حساب به نام زن باز می‌کنند و با واریز پول‌هایی به این حساب، مدعی پرداخت مهریه به این‌ صورت می‌شوند!

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر