محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » اگر کسی خواب ما را ببیند خواب او برای ما تعبیر می شود یا خودش

اگر کسی خواب ما را ببیند خواب او برای ما تعبیر می شود یا خودش

آموزشی | ۱۴ بازدید

عکس, اگر کسی خواب ما را ببیند خواب او برای ما تعبیر می شود یا خودش

خیلی پیش آمده که کسی به ما گفته دیشب خواب تو را دیدم که داشتی مثلا فلان کار را می کردی یا در خواب من تو گریه می کردی یا در خواب من تو ازدواج کرده بودی یا مرده بودی … وقتی ما در خواب دیگران هستیم چه تعبیری دارد ؟
تعبیر شدن خواب دیگران در مورد انسان امری مجرب است و بارها اتفاق افتاده و نمونه های فراوانی دارد .در مورد برخی خواب ها ی بد ؛ دادن صدقه موثر است و از رخ دادن آن و تعبیر شدن آن در عالم واقع جلو گیری می کند . در مورد خواب و انواع آن توجه شما را به ذیل جلب می کنیم :
فلاسفه روحی می گویند، خواب و رؤیا بر چند قسم است :
۱- خواب هاى مربوط به گذشته زندگى و امیال و آرزوها که بخش مهمى از خوابهاى انسان را تشکیل میدهد.
۲- خواب هاى پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت توهم و خیال است (اگر چه ممکن است انگیزه‏هاى روانى داشته باشد).
۳- خواب هایى که مربوط به آینده است و از آن گواهى مى‏دهد
شک نیست که خواب هاى مربوط به زندگى گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه‏هایى که انسان در طول زندگى خود دیده است تعبیر خاصى ندارند، همچنین خواب هاى پریشان و به اصطلاح اضغاث احلام که نتیجه افکار پریشان، و همانند افکارى است که انسان در حال تب و هذیان پیدا میکند نیز تعبیر خاصى نسبت به مسائل آینده زندگى نمیتواند داشته باشد، اگر چه روانشناسان و روانکاوان از آنها به عنوان دریچه‏اى براى دست یافتن به ضمیر ناآگاه بشرى استفاده کرده و آنها را کلیدى براى درمان بیماریهاى روانى میدانند، بنا بر این تعبیر خواب آنها براى کشف اسرار روان و سرچشمه بیماریها است نه براى کشف حوادث آینده زندگى.و اما خواب هاى مربوط به آینده نیز داراى دو شعبه است، قسمتى خواب هاى صریح و روشن مى‏باشند که به هیچ وجه تعبیرى نمى‏خواهند و گاهى بدون کمترین تفاوتى با نهایت تعجب، در آینده دور یا نزدیک تحقق مى‏پذیرد می باشد.
دوم خواب هایى است که در عین حکایت از حوادث آینده بر اثر عوامل خاص ذهنى و روحى تغییر شکل یافته و نیازمند به تعبیر است.
براى هر یک از این خواب ها نمونه‏هاى زیادى وجود دارد که همه آنها را نمى‏توان انکار کرد، نه تنها در منابع مذهبى و کتب تاریخى نمونه‏هایى از آن ذکر شده بلکه در زندگى خصوصى خود ما یا کسانى که می شناسیم مکرر رخ داده است به اندازه‏اى که هرگز نمى‏توان همه را معلول تصادف دانست.
در اینجا چند نمونه از خواب هایى که به طرز عجیبى پرده از روى حوادث آینده برداشته و از افراد مورد اعتماد شنیده‏ایم یادآور مى‏شویم.
یکى از علماى معروف و کاملا مورد وثوق همدان مرحوم آخوند ملا على از مرحوم آقا میرزا عبد النبى که از علماى بزرگ تهران بود چنین نقل مى‏کرد:
هنگامى که در سامرا بودم هر سال مبلغى در حدود یک صد تومان از مازندران براى من فرستاده مى‏شد، و به اعتبار همین موضوع قبلا که نیاز پیدا مى‏کردم قرض‏هایى می نمودم و به هنگام وصول آن وجه، تمام بدهى‏هاى خود را ادا مى‏کردم.یک سال به من خبر دادند که امسال وضع محصولات بسیار بد بوده و بنا بر این وجهى فرستاده نمى‏شود! بسیار ناراحت شدم و با همین فکر ناراحت خوابیدم، ناگهان در خواب پیامبر اسلام ص را دیدم که مرا صدا زد و گفت: فلان کس! برخیز در آن دولاب را باز کن (اشاره به دولابى کرد) و یک صد تومان در آن هست بردار. از خواب بیدار شدم چیزى نگذشت در خانه را زدند بعد از ظهر بود دیدم فرستاده مرحوم میرزاى شیرازى مرجع بزرگ تقلید شیعیان است گفت : میرزا شما را مى‏خواهد. من تعجب کردم که در این موقع براى چه آن مرد بزرگ مرا مى‏خواهد رفتم دیدم در اطاق خود نشسته، (من خواب خود را بکلى فراموش کرده بودم) ناگاه مرحوم میرزاى شیرازى به من گفت: میرزا عبد النبى در آن دولاب را باز کن و یکصد تومان در آنجا هست بردار، بلا فاصله داستان خواب به نظرم آمد و از این حادثه سخت تعجب کردم خواستم چیزى بگویم، احساس کردم او مایل نیست سخنى در این زمینه گفته شود، وجه را برداشتم و بیرون آمدم.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰