این داروها برای زائرین ممنوع است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

این داروها برای زائرین ممنوع است

عکس, این داروها برای زائرین ممنوع است

زاترین عزیز دقت داشته باشند که در کشور عراق هیچکدام از این داروها را همراه خود نداشته باشند چرا که این داروها در عراق برای زائرین ممنوع هستند.

اکسپکتورانت کدئین
۲- ترامادول
۳- هیدرومرفین
۴- پتدین
۵- فلورازپام
۶- متادون
۷- متادون
۸- کلوتازپام
۹- مورفین
۱۰- اگزازپام
۱۱ دیازپام
۱۲- بوپرنورفین
۱۳- انواع مواد مخدر

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر