با این نشانه ها کبد شما سرد شده است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

با این نشانه ها کبد شما سرد شده است

عکس, با این نشانه ها کبد شما سرد شده است

در صورت داشتن نشانه های زیر کبد شما سرد شده است :

احساس گرسنگی در عین بی‏ اشتهایی

ایجاد تب

ترشی دهان

ایجاد کم خونی

وجود بلغم زیاد در بدن

بی میلی به آب

ادرار سفید و غلیظ اما مدفوع سفید و شل

صورت متورم

از بین رفتن شادابی پوست

احساس سرما کردن

داشتن لب‌ها و زبان سفید

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر