یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آرایشی

با پوست گندمی یا برنز چه رنگ لنزی جذاب است با عکس

عکس, با پوست گندمی یا برنز چه رنگ لنزی جذاب است با عکس

برای افراد برنزه و گندمی لنزهای رنگی سبز، عسلی، خاکستری یا آبی تیره (آبی یاقوتی/ آبی یخی تیره) مناسب است.

عکس, با پوست گندمی یا برنز چه رنگ لنزی جذاب است با عکس

لنز سبز پوست گندمی و برنز

عکس, با پوست گندمی یا برنز چه رنگ لنزی جذاب است با عکس

لنز خاکستری

عکس, با پوست گندمی یا برنز چه رنگ لنزی جذاب است با عکس

لنز آبی یاقوتی

عکس, با پوست گندمی یا برنز چه رنگ لنزی جذاب است با عکس

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر