برای دعوای خانوادگی به کجا باید مراجعه کنیم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

برای دعوای خانوادگی به کجا باید مراجعه کنیم

عکس, برای دعوای خانوادگی به کجا باید مراجعه کنیم

برای دعواهای خانوادگی باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد. اما نه برای هر دعوایی .موضوعات دعوا در قانون ذکر شده است و اگر دعوای شما یکی از موارد زیر باشد باید به دادگاه خانواده شهر خود مراجعه کنید.

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم­ زدن آن
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳. شروط ضمن عقد نکاح
۴. ازدواج مجدد
۵. جهیزیه
۶. مهریه
۷. نفقه زوجه و اجرت­‌المثل ایام زوجیت (اجرت‌المثل به اجرتی گفته می‌شود که زن بخاطر انجام کار‌هایی که از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آن‌ها را ندارد و به دستور همسر خود آن‌ها را انجام می‌دهد، دریافت می‌کند)
۸. تمکین و نشوز ۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰. حضانت و ملاقات طفل (حضانت حق و تکلیفی است که والدین در خصوص نگه‌داری و سرپرستی کودک دارد)
۱۱. نسب
۱۲. رشد، حجر و رفع آن (حجر به حالتی گفته می‌شود که شخص بخاطر صغیر، مجنون یا سفیه بودن توانایی انجام اعمال حقوقی و اداره امور مالی خود را ندارد)
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴. نفقه اقارب
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی­‌سرپرست (فرزندخواندگی)
۱۷. اهدای جنین
۱۸. تغییر جنسیت

 

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر