برای سرقت ادبی به کجا شکایت کنیم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

برای سرقت ادبی به کجا شکایت کنیم

عکس, برای سرقت ادبی به کجا شکایت کنیم

کسانی که آثار آنها مورد سرقت ادبی قرار گرفته است می توانند با مراجعه به مراجع قضایی صالح ، شکایت خود را مطرح کنند . مرجع صالح برای شکایت از جرم سرقت ادبی در تهران و شهرستان متفاوت است :

مرجع شکایت از سرقت ادبی در تهران : دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد

مرجع شکایت از سرقت ادبی در شهرستان : دادسرای عمومی و انقلاب است .

جرم سرقت ادبی از جمله جرائم با جنبه عمومی است اما رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است .

در صورتی که با سرقت ادبی مواجه شدیم برای شکایت به کجا باید مراجعه کنیم ؟ کدامین نهاد به کار ما رسیدگی خواهد کرد ؟ در آغاز بهتر است بدانید که  دامنه جرم سرقت ادبی به کپی کردن قسمتی از یک متن ادبی یا علمی محدود نمی شود بلکه دامنه آن به ترجمه متون دیگر و ثبت آن به نام خود ، انتشار ترجمه دیگری به نام خود ، انتشار آثار هنری دیگران به نام خود یا دیگری و … نیز می رسد .

اغلب ما اصطلاح سرقت ادبی را در رابطه با دانشجویان و محققینی می شنویم که در حال نوشتن یک کار پژوهشی هستند این برداشت کاملا درست است و یکی از جرائمی که مولفان و خالقان آثار هنری بسیار از رخ دادن آن نگران هستند جرم سرقت ادبی است به این ترتیب که یک نفر بدون رضایت و اجازه آنها آثارشان را به نام خود یا به نام فرد دیگری منتشر کند .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر